Mindennapi történeteink

„Maga magyar ember? Az Isten áldja meg!”– mondta az öregasszony. Az ablak mellett ült, talán a 79-es számozású széken. Bővebben…

Reklámok

Az erő

A fiatal harcos egyedül állt a kör közepén, maszatos arcú gyermekek, vad tekintetű férfiak, sajnálkozó, jajveszékelő asszonyok gyűrűjében. A tűző nap elől nem húzódott a mellette levő nagy sziklatömb árnyékába, egyenesen a törzsfőnök szemébe nézett. Bővebben…

M. néni ajándéka

Néha eszembe jut. Látom magam előtt, ahogy elnyűtt, már-már foszladozó selyempongyolájában kétnaponta megjelenik a konyhaajtóban, feje kendővel átkötve, amely alól kilóg ritkuló, festett, vöröses-feketés haja. Karjában vagy a vállán a fekete macska (neve a múlt homályába veszett). Bővebben…